Gimtadieniai

Mergvakariai

Mano Kalėdos

Informacija Kalėdoms

muzikos profesionalai

 

Visi esame svajoję ar tebesvajojame, kuo būsime užaugę, ateityje...Dalis Jūsų galbūt svajoja tapti tikru muzikos profesionalu.

Muzikos profesionalai, įgiję reikalingas muzikos žinias ir baigę muzikos studijas, moka šiuos dalykus:

  • Dirigentai – žmonės, kurie vadovauja orkestrui arba chorui, diriguoja atliekamus muzikos kūrinius. Lazdelės (batuto) mostais dirigentas rodo muzikos kūrinio tempą, ritmą, dinamiką ir frazuotę. Dirigentas taip pat gali pritaikyti muzikos kūrinius (perrašyti kitokiam atlikimui, negu yra parašyta, kad atitiktų tam tikrus instrumentus ar balsus). Dirigentas neretai yra ir puikus muzikos mokytojas ar dėstytojas muzikos mokyklose, menų gimnazijose, muzikos akademijoje.
Solfedžio ir muzikos teorijos pamokos yra labai svarbios, siekiant tapti dirigentu, kadangi jų metu įgyjami dirigavimo pagrindai, mokomasi ritmikos, tempo, dinamikos, muzikos ženklų ir terminų pažinimo.
  • Kompozitoriai - žmonės, kurie kuria originalią muziką - simfonijas, operas, sonatas, dainas ir kt. Kompozitorius sukurtą muziką užrašo natomis, naudodamasis pagrindiniais kompozicijos, harmonijos ir ritmikos dėsniais. Kompozitoriai gali kurti labai įvairią muziką – operas, religinę muziką, estradinę, roko, pop muziką koncertams, televizijai, radijui, reklamai, kino filmams, eilėraščiams ir kt. Kompozitorius taip pat neretai yra ir puikus muzikos mokytojas ar dėstytojas muzikos mokyklose, menų gimnazijose, muzikos akademijoje.
Solfedžio ir muzikos teorijos pamokos, dainavimo pamokos ir pianino pamokos yra labai svarbios, siekiant tapti kompozitoriumi, kadangi jų metu mokomasi ritmikos, tempo, dinamikos, muzikos ženklų ir terminų pažinimo, lavinama klausa ir gebėjimas atlikti užrašytą muziką ar užrašyti atliekamą muziką.
  • Muzikantai – žmonės, kurie atlieka muzikos kūrinius solo (vieni) arba orkestre. Muzikantai skirstomi pagal instrumentus, kuriais groja: pianistai, smuikininkai, violončelininkai, gitaristai, fleitininkai, trimitininkai, saksofonistai, kanklininkai, birbynininkai, akordeonistai, vargonininkai, būgnininkai. Naudodamas instrumentą, muzikantas gali atlikti norimą muziką solo, orkestre, pritarti dainininkams ir kitiems muzikantams koncertuose, bažnyčiose, įvairiuose renginiuose.
Pianino pamokos yra labai svarbios bet kokio instrumento muzikantams, kadangi pianinas arba fortepijonas yra pagrindinis instrumentas, visų instrumentų „tėvas“. Solfedžio ir muzikos teorijos pamokos yra labai svarbios, siekiant tapti muzikantu, kadangi jų metu mokomasi ritmikos, tempo, dinamikos, muzikos ženklų ir terminų pažinimo.
  • Dainininkai – žmonės, kurie atlieka muzikos kūrinius balsu solo (vieni) arba chore, muzikos kolektyve. Dainininkas pasižymi gražaus tembro, išlavintu balsu, patraukiančiu asmenybės žavesiu. Dainininkai dainuoja operose, operetėse, ansambliuose, solo su instrumento pritarimu arba be jo. Dainininkas gali atlikti įvairią muziką – operinę, džiazo, pop, roko ir pan.
Dainavimo pamokos yra labai svarbios siekiant tapti dainininku, kadangi jų metu mokomasi taisyklingai, gražiai ir išraiškingai dainuoti, valdyti ir tobulinti savo balsą.

 

Visi šie muzikos profesionalai yra tikri menininkai, vadovaujantys, kuriantys ar atliekantys muziką bei įnešantys didelį indėlį į kultūrą, turtinantys ir gražinantys visuomenės gyvenimą.

 
Kokios muzikos pamokos Jums aktualios?