Gimtadieniai

Mergvakariai

Mano Kalėdos

Informacija Kalėdoms

Muzikos iR dainavimo mokymas

Muzikos mokymas – ne tik muzikinius gebėjimus ugdanti, lavinanti veikla, skatinanti siekti gerų rezultatų, dalyvauti konkursuose ir laimėti, bet ir puikus laisvalaikio praleidimo būdas, kasdienių disciplinų, nuo kurių pavargstama mokykloje, pakeitimas smagiu ir kūrybingu užsiėmimu, kuris niekada netaps rutina, padės atverti naujų žinių pasaulį, pasitelkiant žaidimus ir draugišką bendravimą.

♫ ♫ ♫

Muzikos mokymas apima šias muzikos pamokas, kurios tarpusavyje glaudžiai susijusios, papildo ir praturtina viena kitą:

  • Dainavimo (vokalo) pamokos.
  • Solfedžio ir muzikos teorijos pamokos.
  • Muzikos rašto ir kultūros pažinimo pamokos.
  • Pianino (fortepijono) pamokos.

♫ ♫ ♫

Mokytis muzikos kviečiami 5-18 m. vaikai ir jaunimas (gali būti vyresni nei 18 metų amžiaus). Mokytis galima pagal pageidavimą - individualiai arba nedidelėse grupėse.

 
Kokios muzikos pamokos Jums aktualios?