Gimtadieniai

Mergvakariai

Mano Kalėdos

Informacija Kalėdoms

KUR STOTI, NORINT TAPTI MUZIKOS PROFESIONALU

 

Muzikos karjera prasideda nuo apsisprendimo mokytis ar studijuoti muziką, susieti su muzika visą savo gyvenimą.

Pradinis, pagrindinis ar vidurinis muzikinis išsilavinimas suteikiamas šiose institucijose Lietuvoje:

·      Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla  - menų ir bendrojo pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo švietimo institucija, vaikai mokosi nuo 1 iki 12 klasės. Vaikai, norintys mokytis mokykloje, turi išlaikyti stojamuosius egzaminus: bendrųjų gebėjimų testą raštu ir meninių gebėjimų testą (tikrinama muzikinė klausa, ritmo pojūtis, muzikinė atmintis, koordinacija).

·      Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija - kartu su bendrojo ugdymo skyriumi veikia muzikos skyrius, vaikai mokosi nuo 1 iki 12 klasės. Vaikai, norintys mokytis gimnazijoje, turi praeiti muzikinių davinių patikrinimą, mokėti pagroti kūrinių.

·      Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija - mokomasi 12 metų visų bendrojo lavinimo ir muzikos dalykų (fortepijono, solfedžio, muzikos teorijos, muzikos analizės ir kt.). Tikrinami vaikų, norinčių mokytis gimnazijoje, muzikiniai gabumai: muzikinė klausa, muzikinė atmintis, ritmo pojūtis, vokaliniai ir fiziniai duomenys.

·      Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla  - suteikiamas bendrasis (vidurinis) ir meninis (muzikos) ugdymas. Vaikai mokosi nuo 1 iki 12 klasės, yra pradinio, pagrindinio, vidurinio ir muzikinio ugdymo programos. Tikrinami vaikų, norinčių mokytis gimnazijoje, meniniai gebėjimai.


·      Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija - vidurinė muzikos mokykla, kuri suteikia
bendrąjį ir muzikinį ugdymą. Vaikai priimami nuo 8 klasės, laikomi stojamieji egzaminai.

·      Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija – suteikiamas pagrindinis, vidurinis ir muzikinis išsilavinimas. Vaikai priimami nuo 8,9,10 klasės, laikomi stojamieji egzaminai (specialybės, solfedžio-muzikos teorijos).

·      Kauno apskrities Juozo Gruodžio konservatorija - vykdo profesinės linkmės pagrindinio ugdymo ir muzikinio ugdymo programą; vidurinio ir muzikinio ugdymo programą. Vaikai priimami nuo 8,9 klasės, laikomi stojamieji egzaminai (žinių patikrinimas: specialybės, muzikos rašybos, solfedžio).

·      Šiaulių konservatorija  - suteikiamas pagrindinis, vidurinis ir muzikinis išsilavinimas. Vaikai priimami nuo 8,9,10 klasės, laikomi stojamieji egzaminai (pagroti kūrinių, padainuoti, tikrinamos solfedžio žinios intervalai, akordai, gamos, skaitymo iš lapo įgūdžiai, rašomas muzikinis diktantas, tikrinama muzikinė klausa, muzikinė atmintis, ritmo pojūtis, vokaliniai duomenys).


Aukštasis muzikinis išsilavinimas suteikiamas šiose institucijose Lietuvoje:

 

Studijų programa

Kvalifikacija

Stojamieji egzaminai

Lietuvos muzikos ir teatro akademija - aukštojo mokslo universitetinės studijos (bakalauras)

Atlikimo menas (šakos: dainavimas, fortepijonas, styginiai instrumentai, pučiamieji ir mušamieji instrumentai, dirigavimas, džiazas ir kt.)

Atlikėjas arba dirigentas

1. Dainavimas atmintinai ir pokalbis, susijęs su būsima profesija.2.Grojimas instrumentu ir pokalbis-atliktos programos analizė.3.Dirigavimas ir pokalbis, susijęs su būsima profesija.4.Džiazas – programos atlikimas ir kolokviumas (klausimai apie džiazo istoriją, atlikėjus, žanrus, stojančiojo klausomos muzikos stilius, meno istoriją).

Etnomuzikologija

Muzikas

1. Referatas viena iš pasiūlytų muzikinio folkloro srities tema.2.Pašnekesys-klausimai apie folklorą.

Kompozicija

Kompozitorius

Keli muzikos kūriniai: partitūros ir įrašai (kūriniai gali būti atliekami gyvai). Kūrinių žanras, stilistika, trukmė bei atlikėjų sudėtis nėra apibrėžta.

Muzikologija

Muzikas

1. Referatas viena iš pasiūlytų muzikos istorijos ir teorijos sričių tema.2.Pašnekesys-klausimai iš muzikos istorijos ir teorijos sričių.

Kino, teatro ir muzikos vadyba (specializacija: muzikos vadyba)

Audiovizualinio meno specialistas

1.Aprašyti koncerto, koncertų ciklo, muzikinio dramos kūrinio, originalios muzikinės programos, muzikos meno festivalio ar kito tiesiogiai su muzikos menu susijusio projekto ir pan. idėjos įgyvendinimo viziją. 2.Pokalbis apie profesiją, tikrinamos žinios apie kultūrinį gyvenimą, jo organizavimo sudėtines dalis.

Bendroji muzikos didaktika

Muzikos mokytojas

Muzikinių gebėjimų tikrinimas

Vilniaus pedagoginis universitetas - aukštojo mokslo universitetinės studijos (bakalauras)

Ankstyvasis ir pradinis muzikinis ugdymas

Muzikos mokytojas ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose

1. Grojimas fortepijonu ar kitu muzikos instrumentu: atlikimo muzikalumas, grojimo instrumentu įgūdžiai, pasirinkto kūrinio tinkamumas.2.Dainavimas (pageidautina a cappella): atlikimo muzikalumas, intonavimo tikslumas, ritmo pajautimas, dainavimo įgūdžiai, pasirinkto kūrinio tinkamumas.3.Muzikos žinių pagrindai: Egzamino metu atliktų kūrinių analizė (kompozitorius, žanras, tonacija, metras, tempas ir  kt.).

Muzika (specializacijos: muzika; šiuolaikinė muzika ir kompiuterinės technologijos)

Muzikos mokytojas ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo įstaigose

Klaipėdos universitetas - aukštojo mokslo universitetinės studijos (bakalauras)

Atlikimo menas (specializacijos: choro dirigavimo, dainavimo, džiazo muzikos, fortepijono, liaudies muzikos, pučiamųjų ir styginių muzikos)

Atlikėjas (solistas, koncertmeisteris, orkestro, choro, ansamblio artistas, vadovas bei dirigentas)

1.Dirigavimas – diriguoti, pagroti pianinu, padainuoti a cappella, žinoti apie reikšmingiausius Lietuvos muzikinio gyvenimo įvykius.2.Dainavimasatlikti dainą.3.Džiazo muzikaspec. instrumentu ar balsu atlikti kūrinį, džiazo pjeses.4.Fortepijonas – atmintinai paskambinti kūrinius, skaityti iš lapo.5.Liaudies muzika spec. instrumentu pagroti, padainuoti kūrinius.6.Pučiamųjų ir styginių muzika – pagroti kūrinius.

Muzikos pedagogika

Muzikos mokytojas

Muzikinių gebėjimų tikrinimas: pagroti kūrinį pasirinktu instrumentu, padainuoti solo, žinoti apie reikšmingiausius Lietuvos muzikinio gyvenimo įvykius.

Muzikos teorija ir istorija

Muzikos mokytojas

Šiaulių universitetas - aukštojo mokslo universitetinės studijos (bakalauras)

Muzikos pedagogika (šakos: renginių vadyba, chorvedyba, pop muzika)

Muzikos mokytojas

Muzikiniai gebėjimai ir motyvacinis pokalbis

Vilniaus kolegija - aukštojo mokslo koleginės studijos (profesinis bakalauras)

Populiarioji muzika

Atlikėjas

Muzikiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Pramoginis scenos menas (dainavimas)

Aktorius

Žemaitijos kolegija - aukštojo mokslo koleginės studijos (profesinis bakalauras)

Muzikos pedagogika

Muzikos mokytojas

Muzikiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Panevėžio kolegija - aukštojo mokslo koleginės studijos (profesinis bakalauras)

Muzikos pedagogika

Muzikos mokytojas

Muzikiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Pramoginė muzika

Atlikėjas

Klaipėdos kolegija - aukštojo mokslo koleginės studijos (profesinis bakalauras)

Muzikos pedagogika

Muzikos mokytojas

Muzikiniai gebėjimai ir įgūdžiai

Marijampolės kolegija - aukštojo mokslo koleginės studijos (profesinis bakalauras)

Muzikos pedagogika (specializacijos: vargonavimas, akompanavimas, vadovavimas liaudies muzikos kolektyvui)

Muzikos mokytojas

Muzikiniai gebėjimai ir įgūdžiai

 

Jei siekiate tapti muzikos profesionalu, svajojate susieti savo gyvenimą su muzika, mokytis ir norite įstoti į savo svajonių muzikos mokyklą, menų gimnaziją, konservatoriją ar muzikos akademiją, galime padėti pasirengti stojamiesiems egzaminams:

·      Profesionaliai įvertinti galimybes įstoti į norimą muzikinio ugdymo instituciją.

·      Padėti pasirengti stojamiesiems egzaminams į konkrečią muzikinio ugdymo instituciją, pagal jos keliamus reikalavimus.

 

 

 
Kokios muzikos pamokos Jums aktualios?