Gimtadieniai

Mergvakariai

Mano Kalėdos

Informacija Kalėdoms

Kviečiame vaikus ir jaunimą lankyti šias pamokas:

Dainavimo pamokos

Pianino pamokos

Muzika mažiesiems

Solfedžio

Vaikų paruošimas mokyklai

Muzika – mūsų kultūros dalis. Tai sielos kalba, kurios pažinimas žmogaus gyvenimui suteikia daug džiaugsmo ir visavertiškumo. Su muzika ir daina, skambėjusia vaikystėje, siejama viskas, kas gyvenime gražiausia ir labiausiai brangintina. Tai viena iš emocionaliausių ir dvasingiausių meno šakų. Atverdama savitą garsais grįstą pasaulį, muzika kartu atlieka svarbią ne tik estetinę, bet ir dorovinę funkciją.
Liaudies muzika ir profesionalioji kūryba atspindi subtiliausius žmogaus jausmus, plečia pažintinę sferą. Atliekamo muzikos kūrinio nuotaikos išgyvenimas – svarbi prielaida realių išgyvenimų supratimui, teigiamai veikia jausmus, turtina emocijas, plečia vaizduotę, lavina inteligenciją, skatina pažinimo pastangas...

♫ ♫ ♫

Balsas – tai dovana, kurą reikia lavinti ir tuomet, jei jis dirba kaip viena sistema, tampa pačiu brangiausiu ir subtiliausiu muzikos instrumentu. Tam reikia žinių ir įgūdžių, kurių suteikia muzikos ir dainavimo mokymas .Norint išlavinti balsą, svarbu, kad nuo pat vaikystės, kuomet lengvai įsisavinami įgūdžiai, būtų dirbama sistemingai. Šiame darbe didelė atsakomybė tenka muzikos ir dainavimo mokytojui.

♫ ♫ ♫

Dainavimas – viena iš žmogaus mąstymo vystymo formų, bene įtaigiausia meno šaka, savo kilme artima kalbai. Dainavimas mažina nervinę įtampą,  skatina pozityvias emocijas ir mintis.
Vaikų dainavimas žavi bet kurį klausytoją, nes šis vaikų atliekamas menas, muzikos ir dainavimo mokytojo pažadintas, yra unikalus, betarpiškas, kupinas tikrų jausmų ir nuoširdumo.

♫ ♫ ♫

Muzikinis vaiko ugdymas turi didelę reikšmę visapusiškos jo asmenybės formavimuisi. Su muzika vaikas auga laimingesnis, daugiau pasitikintis savimi, muzika veikia jo vaizduotę, elgesį, inteligenciją, jo pasaulis tampa intelektualesnis ir turtingesnis. Muzikos ir dainavimo pamokose be balso ir kitų  muzikinių įgūdžių lavinimo, ugdoma valia, ištvermė, susikaupimas...

Šiuolaikinis požiūris į vaikų muzikinio ugdymo (muzikos mokymo) galimybes grindžiamas šiomis prielaidomis:
1) vaiko muzikiniai gabumai auga  kartu su amžiumi ir palaipsniui keičiasi kokybės ir kiekybės atžvilgiu.
2) vaiko muzikinės klausos ugdymo ir kitų  muzikinių įgūdžių suformavimo galimybės ankstyvojoje vaikystėje yra tokios didelės, jog daugeliu atvejų, gali tapti muzikinės veiklos pagrindu.

Ankstyvasis muzikinis ugdymas (muzikos pamokos) - susidomėjimo muzika diegimas ir muzikos gebėjimų vystymas pasiekia gerų rezultatų, ugdo vertybines orientacijas ir atveria kelius gilesniam muzikos meno pažinimui.

Muzikos pamokos, muzikos mokymas formuoja vaiko asmenybę doroviniu požiūriu, ugdo estetinius ir meninius principus, kūrybiškumą, diegia profesinius įgūdžius ir moko dirbti savarankiškai. Pianino pamokos

 
Kokios muzikos pamokos Jums aktualios?